lovet.png

Välkommen till Leader Polaris 2020

Genom Leadermetoden kan du som verkar inom Gällivare, Jokkmokk och Överkalix kommuner, få hjälp med din projektidé om den kan vara till nytta för flera och som fokuserar på lokal utveckling. Här på hemsidan hittar du information om de stöd vi kan bevilja samt tips och råd inför din ansökan. Innan du påbörjar skriva ansökan rekommenderar vi alltid att du tar kontakt med antingen Leaderkontoret eller någon av våra LAG-representanter.

Strategi 2023-2027

Facebookbild_1_20210423.png

Var med och ta fram nästa lokala utvecklingsstrategi för Leader Polaris där Gällivare, Jokkmokk och Överkalix kommuner ingår. Den strategi vi gemensamt utvecklar kommer att visa vägen för vad vi kommer att satsa på för projekt åren 2023-2027.

Du gör din anmälan via länken nedan och hjälp gärna till att sprida inlägget,

vi vill att alla är med och påverkar.

Anmälan

Mer information om vårt arbete med strategi 2023-2027 hittar du här:

Strategi 2023-2027

Varmt välkommen!

Föreningar - Sista chansen att söka stöd till kortare insatser 

Leader_papaply_webb.png

Har din förening ställts inför nya utmaningar, i och med Covid-19? Eller har du andra ideer om hur du vill utveckla föreningen, med inriktning mot ungdomar eller personer med olika etnisk eller kulturell bakgrund?

 

Genom en enkel ansökningsblankett och snabba beslutsvägar så kan vi bevilja stöd upp till 40 000 kr till din förening!

 • MÅNGFALDSCHECKAR – söker du om idéer genomförs av och/eller riktar sig till personer med olika etnisk eller kulturell bakgrund.

 • UNGDOMSCHECKAR – söker du om idéer genomförs av och/eller riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Med checkarna kan ni anordna:

 • Nya aktiviteter

 • Mötesplater – digitala & fysiska

 • Prova-på-aktiviteter

 • Utbildningar, digitala & fysiska

 • Arrangemang för kultur och fritid

 • M.m…

Vi behöver din ansökan så snart som möjligt, men senast måndag 17 maj!

Kontakta Nina E Fyrsjö på 070-6102157 eller nina@leaderpolaris.se så får du guidning från idé till färdig ansökan! Mer information om våra paraplycheckar hittar du här.

Viktiga datum

Strategi 2023-2027

 • 3 maj - Utvecklingsträff företag och näringsliv

 • 4 maj - Utvecklingsträff offentlig sektor

 • 4 och 5 maj - Utvecklingsträff föreningslivet (välj ett av datumen)

       

       Anmäl dig till utvecklingsträffarna:

       Anmälan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökningar och LAG-beslutsmöte

 • 26 maj 2021 - LAG-beslutsmöte

 • Löpande tar vi emot ansökningar till paraplyprojekt, dock senast 17 maj 2021

Ta kontakt med Leaderkontoret innan ni skickar in ansökan i e-tjänsten. 

Kontakta verksamhetsledare Sara Karlsson för mer information.

Telefon: 070-210 21 57 

E-post: sara@leaderpolaris.se

Ansökningar till paraplyprojekt hanteras löpande, kontakta projektledare Nina Eriksson Fyrsjö för mer information.

Telefon: 070-610 21 57

E-post: nina@leaderpolaris.se

Kontakta oss för information om finansiering av din projektidé
Vi uppmuntrar alla lokala aktörer med en utvecklingsidé att ta kontakt med oss! Ibland visar det sig att vi på Leader Polaris inte är rätt typ av finansiär för insatsen, men då hjälper vi gärna till att hitta alternativa vägar för finansiering.

Leader Polaris utskick (8).png

Nyheter

Här på hemsidan presenteras i huvudsak statisk information om våra stödformer och hur själva ansökningsprocessen går till. För senaste nytt rekommenderar vi att du går in och gillar vår facebooksida, nyhetsflödet ser du även här om du scrollar nedåt på sidan.

Vi skickar även ut nyhetsbrev kvartalsvis, för att ta del av detta skicka e-post till magdalena@leaderpolaris.se