Vi beviljar projektstöd som utvecklar landsbygden
 • Följ oss på Facebook!

© 2019 Leader Polaris All Rights Reserved

Välkommen till Leader Polaris 2020

Genom Leadermetoden kan du som verkar inom Gällivare, Jokkmokk och Överkalix kommuner, få hjälp med din projektidé om den kan vara till nytta för flera och som fokuserar på lokal utveckling. Här på hemsidan hittar du information om de stöd vi kan bevilja samt tips och råd inför din ansökan. Innan du påbörjar skriva ansökan rekommenderar vi alltid att du tar kontakt med antingen Leaderkontoret eller någon av våra LAG-representanter.

Möjligheten att söka stöd till kortare insatser – Paraplyprojekt

Nu finns möjligheten att söka stöd till kortare insatser från Leader Polaris 2020 genom sk paraplyprojekt! Stödet riktar sig mot ideella föreningar som vill genomföra en idé. Stödet har fyra olika inriktningar: naturcheckar, ungdomscheckar, kulturcheckar och mångfaldscheckar. Läs mer här: leaderpolaris.se/paraplyprojekt 

Läs mer om vilka typer av projekt vi stödjer här:

 

Vår utvecklingsstrategi har sju prioriterade insatsområden som styr vilka typer av projekt som vi kan bevilja stöd till. Dessa är:

 • Innovation och affärsutveckling

 • Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

 • Lokala servicelösningar

 • IT, energi och kommunikationer

 • Kultur och föreningsliv

 • Inkluderande och attraktiva livsmiljöer

 • Attitydpåverkan

 

Genom lokala utvecklingsprojekt, som initieras och drivs av lokala aktörer, bidrar våra projektstöd till att uppnå de övergripande målen:

 • En bred lokal arbetsmarknad och ett differentierat, konkurrenskraftigt näringsliv

 • Hög delaktighet, samverkan och kompetens hos individer och aktörer i området

 • Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer där människor vill leva och bo

Viktiga datum

 • 23 oktober - Första deadline för nya ansökningar som ska upp till beslut i december 2019. 

 • 7 november - LAG AU

 • 12 december 2019 - LAG beslutsmöte

Ansökningar till paraplyprojekt hanteras löpande, kontakta projektledare Nina Eriksson för mer information.

 

Telefon: 070-610 21 57

E-post: nina@leaderpolaris.se

Nyheter

Här på hemsidan presenteras i huvudsak statisk information om våra stödformer och hur själva ansökningsprocessen går till. För senaste nytt rekommenderar vi att du går in och gillar vår facebooksida, nyhetsflödet ser du även här om du scrollar nedåt på sidan.

Vi skickar även ut nyhetsbrev kvartalsvis, för att ta del av detta skicka e-post till magdalena@leaderpolaris.se