Skriver

Ansökningsprocessen

 1. Sökande tar kontakt med Leaderkontoret och presenterar sin idé.
   

 2. Om idén bedöms passa inom ramarna för våra stödformer, fyller sökande i mallarna till ansökan och skickar in dessa till leaderkontoret för en första återkoppling. Verksamhetsledaren går tillsammans med den sökande igenom projektidén, ställer frågor och bollar idéer, för att få en så komplett projektbeskrivning som möjligt.
   

 3. Sökande skickar in fullmakten till Jordbruksverket som gör det möjligt att registrera ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.
   

 4. Sökande registrerar ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst. När detta steg är gjort har Leader Polaris 2020 formellt fått in en projektansökan.

  Observera att ni måste ha varit i kontakt med vårt Leaderkontor innan ni går vidare och fyller i Steg 2 i e-tjänsten.
   

 5. Ansökan bereds och behandlas av verksamhetens arbetsutskott (AU).
   

 6. Vid behov kompletterar sökande sin ansökan ytterligare efter återkoppling från AU.
   

 7. Den slutliga versionen av ansökan skickas in i e-tjänsten.
   

 8. LAG prioriterar och beslutar.
   

 9. Jordbruksverket fattar formellt beslut.

Dokument för ansökan:
 

- Mall till Jordbruksverkets e-tjänst (länk för nedladdning)
- Bilaga budgetmall, tillhandahålls via mail

- Bilaga Lokala frågor, tillhandahålls via mail

- Fullmakt till e-tjänsten (länk för nedladdning)
 

Skärmavbild 2021-06-16 kl. 11.03.14.png
sjv-logo-farg-rgb.jpg

Driva projekt

När du som stödmottagare har fått beslut från Jordbruksverket är det grönt ljus för att starta genomförandet av projektet. I början av projektet håller vi på leaderkontoret alltid en genomgång av beslutet tillsammans med dig som stödmottagare, därutöver ger även vår projektekonom en genomgång av hur ansökan om utbetalning går till.

 

Genomförande av projektet ska alltid ske i enlighet med beslutet. Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om inriktning, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med hur det var tänkt. Om du behöver ansöka om ändring kontaktar du Sara på leaderkontoret som hjälper er vidare.

 

Ansök om utbetalning ofta. Ansökan om utbetalning görs i Jordbruksverkets e-tjänst. Vi rekommenderar alla stödmottagare att skicka in en första ansökan om delutbetalning redan ett par månader in på genomförandet och leaderkontoret finns tillgänglig för att svara på frågor och guida i e-tjänsten.

Mer information om att ansöka om utbetalning hittar du på Jordbruksverkets webb här: Att ansöka om utbetalning
 

Avsluta projekt

Var ute i god tid!


När projektets slutdatum närmar sig är det dags att påbörja slutredovisningen. Ansökan om slututbetalning sker även den i Jordbruksverkets e-tjänst och ska kompletteras med några lokala frågor som vi på Leader Polaris behöver få svar på, kopplat till vår specifika utvecklingsstrategi.

Ansökan om slututbetalning måste ha inkommit innan slutdatum för projektet har passerat. Om du inte hinner slutredovisa projektet i tid måste du ansöka om förlängning innan projektets slutdatum har passerat.

Leaderkontoret finns behjälpligt för att svara på alla frågor som kan tänkas uppstå i processen, så tveka inte att höra av dig.