top of page
umbrellas-1281751_1280-compressor.jpg


 – Möjlighet att söka stöd till kortare insatser

Nu finns checkar att söka till nya fritids- och kulturaktiviteter, eller nya mötesplatser för fritid och kultur!

 

VEM KAN SÖKA?

Föreningar inom Leaderområdet, dvs kommunerna Jokkmokk, Gällivare och Överkalix.

 

VAD KAN MAN SÖKA FÖR?

Insatser som ökar utbudet av fritids- och kulturaktiviteter eller skapar nya mötesplatser för fritid och kultur. Det kan till exempel handla om att:

- arrangera temakvällar

- arrangera utbildningar

- skapa kulturaktiviteter

- skapa idrottsaktiviteter

- skapa nya grenar/inriktningar inom befintlig verksamhet

- bjuda in till prova-på

- göra studiebesök

- skapa fysiska mötesplatser där människor kan träffas för att utöva idrott, kultur eller fritidsaktiviteter

 

HUR MYCKET KAN MAN SÖKA?

Stödnivån är mellan 10 000kr - 40 000kr. Vilket belopp din förening kan söka beror på projektets inriktning och målgrupp. Projekt där flera föreningar samverkar premieras med ett högre stödtak. Likaså projekt som har ungdomar och/eller personer med olika etnisk eller kulturell bakgrund som deltagare och målgrupp.

ANNAT ATT TÄNKA PÅ!

- Den motprestation som efterfrågas är att det finns en grupp/förening som är villig att engagera sig och arbeta viss tid ideellt i projektet.

- Målgruppen för delprojekten är nuvarande och framtida intresserade föreningsaktiva, då nyttan ska tillfalla en bredare allmänhet.

- Projekttiden får vara max 6 månader.

- Man kan inte söka stöd till ordinarie verksamhet, som medfinansiering till ett större projekt eller till aktiviteter som kan genomföras även utan stödet.

- Ni kan få max 50% av stödet utbetalt i förskott. Resterande 50% måste ni ha likviditet att utbetala själva innan hela stödet utbetalas från oss. 

HUR GÅR VI TILLVÄGA?

Ladda ner ansökningsblanketten genom att klicka här!

Börja med att fylla i frågorna utifrån vad ni tänkt göra. Skicka sedan in ansökan till Leaderkontoret (gärna digitalt) till:

Leader Polaris
Centralplan 4
982 36 Gällivare

nina@leaderpolaris.se

 

Efter det får ni feedback på om något behöver förtydligas eller kompletteras. Ansökan behöver alltså inte vara komplett vid ett första inskick! När ansökan sedan är komplett, kallas beslutsgruppen in, och beslut fattas löpande. 

 

Kontakta Nina på Leaderkontoret om ni har frågor, behöver hjälp eller vill lämna in en ansökan!

 

Kontakt

Nina Eriksson Fyrsjö
070-610 21 57
nina@leaderpolaris.se

Leader+färg.jpg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär
bottom of page