Vi beviljar projektstöd som utvecklar landsbygden
  • Följ oss på Facebook!

© 2019 Leader Polaris All Rights Reserved

Genomförda projekt

Här hittar du en kort beskrivning av de projekt som nu är genomförda och slutredovisade. Vill du ha mer information om något projekt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med det. 

Har du en intressant projektidé? Välkommen att höra av dig till oss på Leader Polaris 2020. 

PROJEKT ÄGDA AV EXTERNA AKTÖRER

Förstudie för ett levande Folkets Hus Jokkmokk – Slutredovisat

Syftet är att utveckla Folkets Hus som mötesplats för förenings- och kulturlivet samt besöksnäringen i Jokkmokks kommun. Målet är att ta fram ett underlag för hur Folkets Hus ska rustas upp i enlighet med de behov som kartläggs i projektet.

 

Förstudie utställning, The Arctic Circle Centre – Gateway 97 – Slutredovisat

Syftet med projektet är att utveckla en besöksnäringsattraktion i Vuollerim inom Destination Jokkmokk i Swedish Lapland. Målet är att ta fram underlag för kommande genomförandeprojekt avseende produktion av utställning om polcirkeln. (thearcticcircle.se/)

Kontroll av mobiltäckningen på länsnivå – Slutredovisat

Syftet med projektet är att ta fram verklighetsbaserade underlag för att arbeta vidare med lokalt anpassade lösningar i syfte att säkerställa mobil täckning och tillgång till digitala tjänster i hela området. Målet är att göra en kartläggning av den faktiska mobiltäckningen i kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix.

Utveckling av Vuollerimbygden med fokus på världens nordligaste kartingbana – Slutredovisat    

Syftet med projektet är att stärka de lokala aktörernas konkurrenskraft och locka fler besökare till Vuollerimbygden, samt stärka motorföreningens utbud av aktiviteter för invånarna i kommunen. Målet är att investera i motorföreningens anläggning och marknadsföra detta tillsammans med boendeanläggningar på orten. (vuollerimsmf.se)

Nordenskiöldsloppet Slutredovisat

Syftet med projektet är att med samordnade insatser öka konkurrenskraften hos det lokala och regionala näringslivet, framförallt besöksnäringen, samt att bidra till ett mer differentierat näringsliv. Målet är att i samarbete med Destination Jokkmokk, lokala företag samt den ideella sektorn vidareutveckla kringaktiviteterna runt arrangemanget Nordenskiöldsloppet och som resultat, generera nya gästnätter i området. (morethanarace.wordpress.com)

Omställning Gällivare (OMG) Slutredovisat

Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på, och kunskapen om, lokalproducerad mat. Målet är att skapa ett antal aktiviteter som ska inspirera och öka kunskapen om lokalproducerad mat, odling och självförsörjning, samt testa nya metoder för detta. Projektet ska också öka kunskapen om och testa metoder för att minska matsvinn samt kartlägga de gröna näringarna i området genom att skapa en grön tillväxtplan och ett branschråd för näringen. (renodlat.nu)

 

PARAPLYPROJEKT

Naturcheckar

 

Breddning av Dundret Runt spåret, Friluftsfrämjandet Gällivare – Slutredovisat

Projektet ska bredda en sträcka av Dundret Runt-spåret, för att kunna arrangemanget Dundret Runt ska kunna maximera antalet deltagare. Detta ska skapa tillgänglighet till spåren och loppet för fler människor.

Kulturcheckar

Konstrundan Uti vår hage, Gällivare – Slutredovisat

Projektet ska under en dag visa upp olika typer av konst utomhus i skogsmiljö, och erbjuda besökarna guidad visning. Detta ska skapa ett nytt kulturarrangemang. Filmdokumentation från projektet kan du se genom att klicka här!

Mångfaldscheckar

Minoritetsfestivalen, Gällivare – Slutredovisat

Projektet ska skapa en plattform för ”Minoritetsfestivalen” – en festival där olika minoritetsspråk och kulturer kan dela med sig av sitt språk, sin kultur och sin kunkap. Detta ska skapa ett nytt arrangemang och en ny mötesplats för kultur.

Ungdomscheckar

Utlåningsutrustning och prova-på-aktiviteter, Gellivare Skidallians – Slutredovisat

Projektet ska arrangera prova-på-aktiviteter inom skidåkning för barn och unga, och samtidigt skapa en bank av låneutrustning för samma målgrupp. Detta ska både skapa nya aktiviteter, men också tillgänglighet till natur då fler barn och unga kan ta sig ut i skidspåren även om man inte äger egen utrustning.

ÖVRIGA PROJEKT ÄGDA AV LEADER POLARIS 2020

 
 

Föreningsutbildning Leader Polaris 2020 – Slutredovisat

Syftet med projektet är att stärka kapaciteten hos den ideella sektorn och öka kunskapen och kompetensen hos såväl styrelseledamöter som medlemmar inom de ideella föreningarna. Målet är att genomföra totalt 6 utbildningstillfällen och ge föreningarna verktyg att utveckla det egna föreningsarbetet samt öka kunskapen om möjligheterna att bedriva utveckling i ett bredare samhällsperspektiv. Projektet har drivits med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Arctic Cultural Heritage – Slutredovisat

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett projekt för att skapa ett kulturarvsnät mellan Nordösterbotten och Lapland (Finland), Norrbotten (Sverige) och Norra Norge. Under beredningsfasen kommer aktörer intresserade av nätverket att kartläggas till själva projektet. Det gränsöverskridande kulturarvsnätverket syftar till att främja bevarandet av det nordiska immateriella kulturarvet och utveckla nya sätt att göra det synligt och utnyttjas, till exempel inom företagande, turism, samhällstjänstproduktion och hantverk. Projektet drivs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.