Lelle_vinter!.jpg

LAG – styrelsen

LAG-styrelsen, som är en förkortning av Lokala Aktionsgruppen, utgör föreningens styrelse men är också de delaktiga kommunernas representanter av personer från offentliga-, ideella- och privata sektorn. Representanterna ska tillföra kunskap både från sitt egna kompetensområde och från strategin som helhet.

LAG-styrelsen ska bestå av max 9 personer från ideell-, privat- och offentlig sektor där den offentliga sektorn får äga högst 49 % av rösterna. Det ska även finnas en geografisk spridning så att varje kommun som ingår i Leader Polaris 2020 finns representerad i LAG. Totalt 9 suppleanter från ideella-, privata-, och offentliga sektorn utses för styrelsen. Röstlängden kommer att vara fördelad jämnt mellan sektorerna med strävan att beslut ska fattas i konsensus. LAG-styrelsen kan adjungera externa kompetenser i syfte att höja kunskapen och fördjupa arbetet med andra viktiga aktörer.

LAG-styrelsen som är vald fram till årsstämman 2020 ser ut enligt följande:

ORDINARIE LEDAMÖTER


Jokkmokks kommun

Ann Enberg, offentlig sektor
Kjell-Åke Wallin, privat sektor
Elise Tullnär Nilsson, ideell sektor

Gällivare kommun

Petra Åhl, offentlig sektor, vice ordförande
David Karlgren, privat sektor
Barbara Willen, ideell sektor

Överkalix kommun

Gunnar Liljebäck, offentlig sektor
Iida Larson, privat sektor
Niclas Hökfors, ideell sektor, ordförande

ERSÄTTARE

Jokkmokks kommun

Lars-Ivan Tuolja, offentlig sektor

Stigbjörn Sandström, privat sektor

Charlotte Lundmark, ideell sektor

 

Gällivare kommun

Monika Nilsson, offentlig sektor
Mattias Berglund, privat sektor
Staffan Bröske, ideell sektor

 

Överkalix kommun

Leif Nilsson, offentlig sektor
Louise Engström, privat sektor
Maria Carlsson, ideell sektor

Valberedningen utgörs av representanter från respektive kommuns partnerskap och dess uppdrag är att få fram kandidater till LAG-styrelsen. Valberedningen ser ut enligt följande:

  • Stefan Ovrell, Gällivare, privat sektor, sammankallande

  • Karin Nordmark, Jokkmokk, privat sektor

  • Bengt-Erik Rolfs, Överkalix, offentlig sektor

  • Britta Larsson, Överkalix, ideell sektor

 

Om du vill veta mer om vad uppdraget som LAG-ledamot innebär, eller om du vill tipsa om någon du tror skulle kunna bidra till LAG-styrelsen, så är du välkommen att kontakta valberedningen via sammankallande Stefan Ovrell, 073-644 00 40 eller stefan.ovrell@gmail.com.

Valberedningen