Lelle_vinter!.jpg

Om Leader Polaris 2020

Leader Polaris 2020 är ett av Sveriges totalt 53 leaderområden, varav 48 fick en prioriterad budget under nuvarande programperiod, och omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix. Verksamheten bedrivs som en ideell förening, men i lagstiftningen likställs vi med en myndighet.

 

Områdets totala storlek: 39 000 km²
Totalt antal invånare: 27 000 personer

Befolkningstätheten är 0,7 invånare/km2 (att jämföra med 22 invånare/km2 för hela Sverige) och ingen av tätorterna som ingår i området för Leader Polaris 2020 har över 20 000 invånare. Den geografiska avgränsningen innefattar därmed ett stort, varierat och glesbefolkat område.

 
Fonder

Med utgångspunkt i visionen; ett smart, tillgängligt och tillåtande område där människor vill leva, verka och bo, kommer vi att arbeta med en flerfondsstrategi som innebär att vi kan bevilja medel från tre olika fonder:

  • Landsbygdsfond

  • Regionalfond

  • Socialfond

För att verksamheten ska kunna bidra till så bra utvecklingsprojekt som möjligt har vi till vår hjälp den utvecklingsstrategi som, utifrån behov och genom breda demokratiska processer, togs fram under 2014-2015. Strategin ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

Alla projekt som prioriteras genom vår utvecklingsstrategi ska bidra till att uppnå målen i EU:s tillväxtstrategi EU2020.

Smart och hållbar tillväxt för alla – EU2020

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

 
LAG

Verksamhetens högsta beslutande organ är LAG/Styrelsen.

 

LAG består av nio personer från ideell-, privat- och offentlig sektor där den offentliga sektorn får äga högst 49 % av rösterna. Det ska även finnas en geografisk spridning så att varje kommun som ingår i Leader Polaris 2020 finns representerad i LAG.

Finansiärer

Lansstyrelsen_logga_liggande-compressor.
Region_Norrbotten_logga_1920x1080-compre
Jkm_komm_3sprak_L1-compressor_redigerad.
Gellivar-image-compressor.png
Overkalix_Kommun_logo-compressor.png