Lelle_vinter!.jpg

Om Leader Polaris

Leader Polaris (nr 3 på kartan) är ett av Sveriges totalt 53 leaderområden och omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix. Vi arbetar med lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden och genom oss kan du få ekonomiskt stöd till projekt, kontakter och coachning för att komma vidare med din projektidé. 

 

Områdets totala storlek: 39 000 km²
Totalt antal invånare: 27 000 personer

 

Området är stort, varierat och glesbefolkat med en befolkningstäthet på 
0,7 invånare/km2 (att jämföra med 22 invånare/km2 för hela Sverige).


Fonder och finansiering

Med utgångspunkt i visionen; ett smart, tillgängligt och tillåtande område där människor vill leva, verka och bo, kommer vi att arbeta med en flerfondsstrategi som innebär att vi kan bevilja medel från tre olika fonder:
 

  • Landsbygdsfond

  • Regionalfond

  • Socialfond

Verksamheten medfinansieras till 33 % av offentligt stöd från Region Norrbotten samt våra kommuner: Jokkmokk, Gällivare och Överkalix.

För att främja så bra utvecklingsprojekt som möjligt används den utvecklingsstrategi som vi, tillsammans med en mängd lokala aktörer, arbetade fram under 2014-2015. Strategin styr LAG-styrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

Projekt som prioriteras genom vår utvecklingsstrategi ska bidra till att uppnå målen i EU:s tillväxtstrategi EU2020 där ledorden är "smart och hållbar tillväxt för alla". På Europeiska kommissionens hemsida går det att ladda ner och läsa tillväxtstrategin i både kort och lång version.

Karta Leaderområden.jpg

ORGANISATION

Varje leaderområde utgör en egen organisation med sin egna lokala utvecklingsstrategi, sitt eget verksamhetskontor och sin egen LAG-styrelse. Organisationsformen är ideell förening.

LAG-styrelsen

Verksamhetens beslutande organ är LAG-styrelsen som består av nio personer från ideell-, privat- och offentlig sektor där den offentliga sektorn får äga högst 49 % av rösterna. Det ska även finnas en geografisk spridning så att varje kommun som ingår i Leader Polaris finns representerad i LAG-styrelsen.

Verksamhetskontor

Till föreningens verksamhetskontor kan du vända dig om du har en projektidé på gång. Där kan du få råd  om hur du utformar en ansökan och vilka andra stödmöjligheter som finns i vår region.

Finansiärer

Jkm_komm_3sprak_L1-compressor_redigerad.
Region_Norrbotten_logga_1920x1080-compre
Kommunvapen_2021_färg_text_höger.png
Overkalix_Kommun_logo-compressor.png
EU-logo-ESI-farg.jpg
Leader+färg.jpg