lapland-2984828_1920.jpg

Pågående projekt

Här publicerar vi de pågående projekt som har blivit beviljade medel.  Vill du ha mer information om något projekt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med det. Nedan hittar du en kort beskrivning av beviljade projekt:
 

PROJEKT ÄGDA AV EXTERNA AKTÖRER

Medskapandebyrån

Syftet med projektet är att utveckla attraktiva och trivsamma platser i Gällivare, som kan bidra till att människor vill bo kvar, flytta hit och besöka orten. Målet är att driftsätta en organisation och skapa en fysisk mötesplats för arbete med inkluderande platsutveckling.

Dundret Lapland - Projekt Trollihopp

Syftet med projektet är att skapa trivsel, uppmuntra till rörelse och på ett lekfullt sätt lära barn och unga mer om djur, natur och goda värderingar. Målet med projektet är att skapa 2 stycken mötes- och aktivitetsområden, som är tillgängliga för alla att besöka.

Förstudie Jokkmokk

Syftet med förstudien är att ta fram en plan för att på bästa sätt kunna vara en del av och tillvarata de möjligheter till samhällsutveckling som skapas genom de stora etableringarna och investeringarna som är på gång i länet. Målet med projektet är att skapa ett underlag som tydliggöra vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras för att öka Jokkmokks kommuns attraktivitet och skapa ökade förutsättningar för inflyttning, företagsetableringar och kompetensförsörjning

Utveckling av ledturism och evenemang i Överkalix- och Gällivare kommun

Syftet med projektet är att skapa samverkan kring utvecklingen av ledturism och evenemang kopplat till en 500 km lång vinterled för att utvecka besöksnäringen. Målet med projektet är att etablera en samverkansplattform och skapa förutsättningar för att göra leden permanent. 

Överkalix - en framåtskridande kommun

Syftet med projektet är att starta igång en utvecklingsprocess där medborgare och intressenter tillsammans verkar för att göra Överkalix till en ännu mer attraktiv plats att bo på. Målet är att förstudien ska identifiera målgrupper samt ett lösningskoncept med förändringsinsatser som ska prioriteras i arbetet mot ökad inflyttning till Överkalix kommun.

Överkalix Skogsmässa

Syftet med projektet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och förnyelse av det privata familjeskogsbruket genom ett bättre tillvaratagande av kunskaper och kompetenser, utvecklande av nya tjänster och produkter.Målet med projektet är att skapa ett arrangemang/mötesplats i form av en Skogsmässa, som ska genomföras vart annat år alternativt vart 4:e år .

Alla ska med 

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för aktörer och invånare att leva, bo och verka på landsbygden i Överkalix kommun. Målet med projektet är att utveckla och stärka landsbygdens tillgång till kommersiell och offentlig service genom digitala tjänster. 
 

Face of Gällivare 2.0 

Genom att arbeta med attityder för ökad tolerans och inkludering syftar projektet till att stärka det sociala kapitalet, öka ortens attraktionskraft och stärka dess långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Målet är att på temat attitydförändring leverera utbildningar, föreläsningar och konferenser samt kommunicera och marknadsföra attitydförändringarna såväl lokalt som regionalt. (https://www.facebook.com/faceofgallivare/)

 

DELAKTIVITETER INOM DRIVKRAFTCHECKAR (paraplyprojekt)

Landsbygdupproret, skapa din bild av Överkalix, Överkalix Riksteaterförening

Projektet ska arrangera workshops där människor får skapa alster som illustrerar sin bild av Överkalix. Alstren visas sedan upp på en gemensam utställning. Syftet är att väcka tankar och diskussioner om livet på landsbygden, och samtidigt skapa gemenskap och inkludering, och målet är att skapa nya kulturarrangemang. 

Kunskapssommar hos Vuollerim Ridklubb

Projektet ska arrangera utbildningar som ökar förståelsen och kunskapen om hästar, främst riktat till barn och ungdomar. Syftet är att öka intresset för ridsport som hobby, genom att öka utbudet av aktiviteter.

Sanningslandets Naturrastplats, Folket Hus Lansjärv

Projektet ska etablera en grillplats samt bänkbord i området Sanningslandets Naturrastplats. Syftet är att göra platsen mer attraktiv och trygg för människor att vistas på, och därigenom skapa en ny mötesplats. 

 

ÖVRIGA PROJEKT ÄGDA AV LEADER POLARIS 2020

Drivkraftcheckar (paraplyprojekt) 

Syftet med projektet är att återskapa och vidareutveckla föreningslivet i vårt område, efter att många verksamheter stannat av pga. pandemin. Målet är att projektets delaktiviteter ska ha skapat fler lokala arrangemang, fritids- och kulturaktiviteter samt mötesplatser i Leader Polaris 2020 utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Leader+färg.jpg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär