Blå trappa

Strategi 2023-2027

Remissversion strategi 2023-2027

Nu har vi sammanställt och processat all den värdefulla information som vi fått ta del av via våra utvecklingsträffar och den enkät som genomförts under våren. De avsnitt som utformats till denna version sammanfattar bland annat vårt arbete, beskrivning av området samt vision, mål och insatsområden.

Fram till och med 31 augusti finns det möjlighet att lämna kommentarer på remissversionen. Vi hoppas att ni vill fortsätta bidra med era viktiga synpunkter och önskar er en givande läsning och en riktigt fin sommar!

- Remissversion strategi 2023-2027 (pdf)

- Formulär för inskick av kommentarer (länk till ny sida)

Facebookbild_1_20210423.png

Bakgrund


Nu rullar arbetet igång med att ta fram en ny utvecklingsstrategi inför programperioden 2023-2027. Gällivare, Jokkmokk och Överkalix kommuner arbetar för att även i nästa programperiod få fortsätta utveckla vår gemensamma landsbygd tillsammans inom Leader. Som landsbygd räknas både tätorterna och byarna i våra kommuner. Viktiga delar av Leader-metoden är trepartnerskapet mellan det offentliga, det ideella och privata aktörer och underifrånperspektivet och din medverkan är viktig för oss. Vi hoppas att du vill vara med att ta fram vår nästa utvecklingsstrategi!


 

Varför tar vi fram en ny strategi?


Leader Polaris arbetar med utvecklingsprojekt som finansieras av medel från bland annat EU:s struktur och investeringsfonden. För att få ta del av dessa medel ska vi vart sjunde år utvärdera den tidigare strategin och ta fram en ny, som sätter riktningen framåt. Strategin är dessutom unik för just vårt område, och gör det möjligt för oss att stödja insatser som ses som högst prioriterade och aktuella här.
 

Hur ska strategin användas?


Strategin styr bland annat vilka insatser vi kan bevilja projektstöd till från och med 2023, men även var vår organisation ska lägga kraften i genomförandet av kommande period.

Varför är din åsikt viktig?


Leader är inte bara en finansiär av projekt, namnet står också för en metod som går ut på att tillvarata lokala initiativ och förutsättningar i utvecklingsarbetet. Underifrånperspektivet är starkt och innebär att det är de som lever, bor och verkar i ett område som också ska vara med och påverka utvecklingen. Vi vill ta tillvara på engagemang och skapa delaktighet i utvecklingen av våra kommuner, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande.

Strategigruppens medlemmar


Niclas Hökfors, ideell sektor, Överkalix kommun

Elise Tullnär Nilsson, ideell sektor, Jokkmokks kommun

Petra Åhl, offentlig sektor, Gällivare kommun

Monika Nilsson, offentlig sektor, Gällivare kommun

Vad händer framöver?​


Strategiframtagningen kommer att pågå ända fram till hösten 2022 och här på sidan kan du följa hur arbetet fortskrider. Om du har funderingar eller idéer, eller vill att vi ska medverka i något möte är du välkommen att höra av dig till sara@leaderpolaris.se