Blå trappa

Strategi 2023-2027

Hur vill du utveckla vårt område vit bak

Strategi 2023-2027

Är du engagerad i utvecklingsfrågor?

Sker ditt engagemang på något sätt inom Leader Polaris område (kommunerna Jokkmokk, Gällivare och Överkalix)?

 

Då vill vi att du är med och påverkar vår framtida strategi!

Den strategi vi gemensamt utvecklar kommer att visa vägen för vad vi kommer att satsa på för projekt åren 2023-2027.

Gör din röst hörd genom att svara på vår enkät!

Om du inte har haft möjlighet att delta på utvecklingsträffarna, eller om det har dykt upp nya saker som du vill skicka med till vårt strategiarbete. Då kan du göra din röst hörd genom vår digitala enkät. Enkäten är anonym och tar 2-5 minuter att svara på.

Alla som vill delta, är välkommen att delta!

Facebookbild_1_20210423.png

Bakgrund

Nu rullar arbetet igång med att ta fram en ny utvecklingsstrategi inför programperioden 2023-2027. Gällivare, Jokkmokk och Överkalix kommuner arbetar för att även i nästa programperiod få fortsätta utveckla vår gemensamma landsbygd tillsammans inom Leader. Som landsbygd räknas både tätorterna och byarna i våra kommuner. Viktiga delar av Leader-metoden är trepartnerskapet mellan det offentliga, det ideella och privata aktörer och underifrånperspektivet och din medverkan är viktig för oss. Vi hoppas att du vill vara med att ta fram vår nästa utvecklingsstrategi!

Varför tar vi fram en ny strategi?

Leader Polaris arbetar med utvecklingsprojekt som finansieras av medel från bland annat EU:s struktur och investeringsfonden. För att få ta del av dessa medel ska vi vart sjunde år utvärdera den tidigare strategin och ta fram en ny, som sätter riktningen framåt. Strategin är dessutom unik för just vårt område, och gör det möjligt för oss att stödja insatser som ses som högst prioriterade och aktuella här.

 

Hur ska strategin användas?

Strategin styr bland annat vilka insatser vi kan bevilja projektstöd till från och med 2023, men även var vår organisation ska lägga kraften i genomförandet av kommande period.

 

Varför är din åsikt viktig?

Leader är inte bara en finansiär av projekt, namnet står också för en metod som går ut på att tillvarata lokala initiativ och förutsättningar i utvecklingsarbetet. Underifrånperspektivet är starkt och innebär att det är de som lever, bor och verkar i ett område som också ska vara med och påverka utvecklingen. Vi vill ta tillvara på engagemang och skapa delaktighet i utvecklingen av våra kommuner, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande.

Strategigruppens medlemmar

Niclas Hökfors, ideell sektor, Överkalix kommun

David Karlgren, privat sektor, Gällivare kommun

Elise Tullnär Nilsson, ideell sektor, Jokkmokks kommun

Petra Åhl, offentlig sektor, Gällivare kommun

Vad händer framöver?​

Planeringen av processen pågår, här på sidan kommer du att kunna följa hur arbetet med strategin fortskrider. Vi kommer att samla in synpunkter och önskemål på vad vi ska arbeta med i kommande utvecklingsstrategi. Om du har funderingar eller idéer, eller vill att vi ska medverka i något möte är du välkommen att höra av dig till sara@leaderpolaris.se