Blå trappa

Strategi 2023-2027

Strategin är inskickad!

13 oktober skickade vi in vår utvecklingsstrategi till Jordbruksverket och gick därmed i mål med första etappen i strategiskrivningsprocessen.

Härnäst kommer en nationell urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor att bedöma och poängsätta alla Sveriges leaderstrategier. 

 

Besked om vår strategi har blivit godkänd kommer under våren 2022.

 

Den slutliga versionen hittar du här:

Utvecklingsstrategi Leader Polaris 2030_v1 
 

Utvecklingsstrategi 2023-2027.png

Bakgrund


Nuvarande programperiod närmar sig sitt slut, vilket för Leader innebär att det är dags att sätta en ny riktning för framtiden. Gällivare-, Jokkmokks- och Överkalix kommun arbetar för att även i nästa programperiod fortsatt utveckla vår gemensamma landsbygd tillsammans, vilket för oss innebär hela det geografiska området inklusive tätorter. Viktiga delar av Leader-metoden är underifrånperspektivet och trepartnerskapet mellan det offentliga, ideella och privata. Därför är det så viktigt att alla som lever och verkar i vårt utvecklingsområde också får vara delaktiga i att utforma vår kommande strategi. 


 

Varför tar vi fram en ny strategi?


Leader Polaris arbetar med utvecklingsprojekt som finansieras av medel från bland annat EU:s struktur och investeringsfonder. För att få ta del av dessa medel ska vi regelbundet utvärdera den tidigare strategin och ta fram en ny, som sätter riktningen framåt. Strategin är dessutom unik för just vårt område, och gör det möjligt för oss att stödja insatser som ses som högst prioriterade och aktuella här.
 

Hur ska strategin användas?


Strategin styr bland annat vilka insatser vi kan bevilja projektstöd till från och med 2023, men även var vår organisation ska lägga kraften i genomförandet av kommande period.

Varför är din åsikt viktig?


Leader är inte bara en finansiär av projekt, namnet står också för en metod som går ut på att tillvarata lokala initiativ och förutsättningar i utvecklingsarbetet. Underifrånperspektivet är starkt och innebär att det är de som lever, bor och verkar i ett område som också ska vara med och påverka utvecklingen. Vi vill ta tillvara på engagemang och skapa delaktighet i utvecklingen av våra kommuner, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande.

Strategigruppens medlemmar


Niclas Hökfors, ideell sektor, Överkalix kommun

Elise Tullnär Nilsson, ideell sektor, Jokkmokks kommun

Petra Åhl, offentlig sektor, Gällivare kommun

Monika Nilsson, offentlig sektor, Gällivare kommun

Vad händer framöver?​


13 oktober 2021 skickades strategin in för bedömning, och återkoppling väntas komma under våren 2022.