Blå trappa

Strategi 2023-2027

Strategin är inskickad!

Vår utvecklingsstrategi för kommande programperiod är formellt godkänd i ett första steg. Just nu pågår arbetet att komplettera valda avsnitt med bland annat målvärden, urvalskriterier och finansieringsplan. 

I början av 2023 väntas slutligt startbesked för kommande programperiod.

Den senaste versionen av nya utvecklingsstrategin hittar du här:

Utvecklingsstrategi Leader Polaris 2030_v1 
 

Utvecklingsstrategi 2023-2027.png

Bakgrund


Nuvarande programperiod närmar sig sitt slut, vilket för Leader innebär att det är dags att sätta en ny riktning för framtiden. Gällivare-, Jokkmokks- och Överkalix kommun arbetar för att även i nästa programperiod fortsatt utveckla vår gemensamma landsbygd tillsammans, vilket för oss innebär hela det geografiska området inklusive tätorter. Viktiga delar av Leader-metoden är underifrånperspektivet och trepartnerskapet mellan det offentliga, ideella och privata. Därför är det så viktigt att alla som lever och verkar i vårt utvecklingsområde också får vara delaktiga i att utforma vår kommande strategi. 


 

Varför tar vi fram en ny strategi?


Leader Polaris arbetar med utvecklingsprojekt som finansieras av medel från bland annat EU:s struktur och investeringsfonder. För att få ta del av dessa medel ska vi regelbundet utvärdera den tidigare strategin och ta fram en ny, som sätter riktningen framåt. Strategin är dessutom unik för just vårt område, och gör det möjligt för oss att stödja insatser som ses som högst prioriterade och aktuella här.
 

Hur ska strategin användas?


Strategin styr bland annat vilka insatser vi kan bevilja projektstöd till från och med 2023, men även var vår organisation ska lägga kraften i genomförandet av kommande period.

Varför är din åsikt viktig?


Leader är inte bara en finansiär av projekt, namnet står också för en metod som går ut på att tillvarata lokala initiativ och förutsättningar i utvecklingsarbetet. Underifrånperspektivet är starkt och innebär att det är de som lever, bor och verkar i ett område som också ska vara med och påverka utvecklingen. Vi vill ta tillvara på engagemang och skapa delaktighet i utvecklingen av våra kommuner, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande.

Strategigruppens medlemmar


Niclas Hökfors, ideell sektor, Överkalix kommun

Elise Tullnär Nilsson, ideell sektor, Jokkmokks kommun

Petra Åhl, offentlig sektor, Gällivare kommun

Monika Nilsson, offentlig sektor, Gällivare kommun

Sara Karlsson, verksamhetsledare Leader Polaris 

Vad händer framöver?​


15 oktober 2022 är deadline för komplettering av strategier för alla Sveriges leaderområden. Besked om att få starta upp den nya programperioden väntas i början av 2023.