Lelle_vinter!.jpg

Vår strategi

Verksamheten för Leader Polaris 2020 bygger på att offentliga, privata och ideella aktörer samlas kring en utvecklingsstrategi som är framtagen i dialog genom breda demokratiska processer. Strategin ska användas för att styra LAG:s arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s tillväxtstrategi EU2020

Här hittar du vår utvecklingsstrategi i sin helhet samt de urvalskriterier som LAG använder vid projektbedömning: